New modified rural routes valid from August, 1st 2017

The new timetables for the rural routes will be valid from August, 1st 2017. The modified routes will be as below:

40OMODOS – PAHNA – AG. AMVROSIOS – KANTOU – LEMESOS
50AGROS – AGIOS IOANNIS – KALO CHORIO – LEMESOS
51MATHIKOLONI – LEMESOS
60PELENDRI – SAITTAS – LEMESOS
61SAITTAS – LEMESOS
62FOINI – P. PLATRES – K. PLATRES – SAITTAS – LEMESOS
63AMIANTOS – MONIATIS – SAITTAS – LEMESOS
64TROODOS – SAITTAS – LEMESOS
65AGIOS MAMAS – LIMNATI – KORFI – APESIA – LEMESOS
66PELENDRI – AGROS – LEFCOSIA
70PISSOURI – AVDEMOU – LEMESOS
80ARAKAPAS – EPTAGONIA – KELLAKI – PAREKLISIA – LEMESOS
90SANIDA – ASGATA – MONI – PYRGOS – LEMESOS
90APENTAKOMO – MONI – LEMESOS
95KALAVASOS – ZYGI – LEMESOS
95ALEMESOS – GOVERNOR'S BEACH – LEMESOS